Samthing Soweto – Chomi Lyrics - Find Out Lyrics Samthing Soweto – Chomi Lyrics - Find Out Lyrics

Samthing Soweto – Chomi Lyrics

Samthing Soweto Danko EP Lyrics Tracklist
Samthing Soweto – Danko! EP Lyrics Tracklist

Chomi Lyrics by Samthing Soweto

Chomi, Chomi, Chomi
Chomi, Chomi, Chomi

Ingabe niyayazi iChom’ yam’
Sihleli sihamba sonke neChom’ yam’
Aw’ kudala sigudla
Yoh, yoh, yoh
Asiyo jaiva wena choml yam
Asikhiphl i-stress wena choml yam
Masibashiye nendawo
Yoh, yoh, yoh

Chomi… Chomi
Hey man basithatha kancane
Chomi… Chomi
Hey man basithatha kancane
Chomi… Chomi
Hey man basithatha kancane
Chomi… Chomi
Hey man basithatha kancane

Mina nomnganl warn’
IBade lami lihlall ekasi lam’
Singamathe nolimi asihlukani
Banomona abaningi bo, khuzani
Mina nomngan’ wam’
IBade lami lihlall ekasi lam’
Singamathe nolimi asihlukani
Banomona abaningi bo, khuzani

Chomi…
Asithathl u-left slvele slphume out
Chomi…
Or sithath’ u-right s’vele s’phume out
Chomi…
Asithath’ u-left s’vele s’phume out
Chomi…
Or sithathl u-right slvele slphume out

Ingabe niyayazi iChom’ yam’
Sihleli sihamba sonke neChom’ yam’
Awl kudala sigudla
Yoh, yoh, yoh
Asiyo jaiva wena chom’ yam
Asikhiph’ i-stress wena chom’ yam
Masibashiye nendawo
Yoh, yoh, yoh

Chomi… Chomi
Hey man basithatha kancane
Chomi… Chomi
Hey man basithatha kancane
Chomi… Chomi
Hey man basithatha kancane
Chomi… Chomi
Hey man basithatha kancane
Chomi… Chomi
Hey man basithatha kancane
Chomi… Chomi
Hey man basithatha kancane

Written by; Samthing Soweto
Released date; 13 December, 2020
Album/EP; Danko! EP

Samthing Soweto Chomi Lyrics