Samthing Soweto – Tilili Lyrics - Find Out Lyrics Samthing Soweto – Tilili Lyrics - Find Out Lyrics

Samthing Soweto – Tilili Lyrics

Samthing Soweto Danko EP Lyrics Tracklist
Samthing Soweto – Danko! EP Lyrics Tracklist

Tilili Lyrics by Samthing Soweto

Tilili Tilili
Tilili Tilili
Tilili Tilili

Tilili Tilili
Tilili Tilili
Tilili Tilili

Tilili Tilili, phendul’ i-phone
Tilili Tilili, phendul’ i-phone
Tilili Tilili Aw mina bengifun’ uk’khuluma nawe, hayi man

Tilili Tilili, phendull i-phone
Tilili Tilili, phendul’ i-phone
Tilili Tilili Aw mina bengifun’ uk’khuluma nawe

Tilili Tilili, phendul’ i-phone
Tilili Tilili, phendull i-phone
Tilili Tilili Aw mina bengifun’ uk’khuluma nawe, hayi man

Tilili Tilili, phendul’ i-phone
Tilili Tilili, phendul’ i-phone
Tilili Tilili Aw mina bengifun’ uk’khuluma nawe

Whoa ho yaze yaringa le-phone ng’ngay’boni
wena, wena
Whoa hoy yaze yaringa le-phone ng’ngay’boni
wena, mina
Whoa ho yaze yaringa le-phone ng’ngay’boni
wena, wena
Whoa hom yaze yaringa le-phone nglngay’boni
wena, mina

Tilili Tilili, phendul’ i-phone
Tilili Tilili, phendul’ i-phone
Tilili Tilili aw mina bengifunl uk’khuluma nawe,
hayi man

Tilili Tilili, phendul’ i-phone
Tilili Tilili, phendul’ i-phone
Tilili Tilili aw mina bengifun’ uk’khuluma nawe

Tilili Tilili, phendul’ i-phone
Tilili Tilili, phendul’ i-phone
Tilili Tilili Aw mina bengifun’ uk’khuluma nawe,
hayi man

Tilili Tilili, phendul’ i-phone
Tilili Tilili, phendul’ i-phone
Tilili Tilili aw mina bengifunl ukkhuluma nawe

Ngiyak’cela mina
Nglcel’ uphendull ucingo
Kunini ngiklzama
Kodw’ ang’thol’ ukuth’ ukhona
Ngiyak’cela mina
Ng’cel’ uphendul’ ucingo
Kunini ngik’zama
Kodw’ ang’thol’ ukuth’ ukhona
Ngiyak’cela mina
Nglcel’ uphendull ucingo
Kunini ngiklzama
Kodw’ ang’thol’ ukuth’ ukhona
Ngiyak’cela mina
Ng’cel’ uphendull ucingo
Kunini ngik’zama
Kodw’ ang’thol’ ukuth’ ukhona

Hey lovey
Yebo muntu wam’
Ng’cela s’bonane
Ushonini muntu wam’
Ngabo four lovey
Siyakuphi muntu warn’
Siyoshawa umoya
Nomayini muntu wam’
Ngithi hey lovey
Yebo muntu wam’
Ng’cela s’bonane
Ushonini muntu wam’
Ngabo four lovey
Siyakuphi muntu warn’
Siyoshawa umoya
Nomayini muntu wam’

Ngiyak’cela mina
Ng’cel’ uphendul’ ucingo
Kunini ngik’zama
Kodw’ ang’thol’ ukuth’ ukhona
Ngiyak’cela mina
Nglcel’ uphendull ucingo
Kunini ngiklzama
Kodw’ ang’thol’ ukuth’ ukhona

Hey lovey
Yebo muntu wam’
Nglcela s’bonane
Ushonini muntu wam’
Ngabo four lovey
Siyakuphi muntu wam’
Siyoshawa umoya
Nomayini muntu wam’
Ngithi hey lovey
Yebo muntu wam’
Nglcela s’bonane
Ushonini muntu wam’
Ngabo four lovey
Siyakuphi muntu warn’
Siyoshawa umoya
Nomayini muntu wam’

Written by; Samthing Soweto
Released date; 13 December, 2020
Album/EP; Danko! EP

Samthing Soweto Tilili Lyrics