Simmy – Uhlale Wazi Lyrics

Simmy Tugela Fairy (Made of Stars)

Simmy – Tugela Fairy (Made of Stars)

Simmy Uhlale Wazi Lyrics

Uhlale Wazi
Uhlale Wazi
Uhlale Wazi
Uhlale Wazi
Uhlale Wazi
Uhlale Wazi

Written by; Simmy 
Released date; 7 November, 2020