Sun-El Musician – Never Never Lyrics

Sun EL Musician To the World Beyond

Sun-El Musician – To the World & Beyond

Sun-El Musician Never Never Lyrics

Lezingom ‘ezimnandi
Zingikhumbuza eNever Never
Lezingom lezimnandi
Zingikhumbuza eNever Never
Uyishay’izule we driver
Zingikhumbuza eNever Never
Uyishaylizule we driver
Zingikhumbuza eNever Never

Wake wabubona ubuhle bezihlabathi zolwandle
Ngigudla
Ngigudla
Ngiya la kufezeka khona amaphupho
Awe!

Uyishay’izule we driver
Zingikhumbuza eNever Never
Uyishaylizule we driver
Zingikhumbuza eNever Never

Lezingom ‘ezimnandi
Zingikhumbuza eNever Never
Lezingom lezimnandi
Zingikhumbuza eNever Never

Uyishay’izule we driver
Zingikhumbuza eNever Never
Uyishaylizule we driver
Zingikhumbuza eNever Never

Wake wakubona ubuhle bokuphuma kwelanga
Kufana nomnkenenezo
Oshushuzela usana
Obelukhala

Uyishay’lzule We Driver
Zingikhumbuza eNever Never
Uyishayllzule (Kuse Never Never)
Never never (Langingazi khona)
Lawungazi khona

Uyishaylizule we driver
Zingikhumbuza eNever Never
Uyishaylizule we driver
Zingikhumbuza eNever Never

lyoo iyoo iyoo
Jiwo yebo Jiwo (Uyishayllzule We Driver)
Mama we
Mama we
Mama we
lyo iyo

Uyishay’izule we driver
Zingikhumbuza le

Uyishaylizule we driver
Zingikhumbuza
ENever Never

Never never never
Enever never never

Written by; Sun-El Musician
Released date; November 12 2020
Album/EP; To The World and Beyond

Never Never Lyrics by Sun-El Musician