Sun-EL Musician – Ngiwelele Lyrics

Sun EL Musician To the World Beyond

Sun-El Musician – To the World & Beyond

Sun-EL Musician Ngiwelele Lyrics

Ngiphelezele Jesu wami
Baba ngisehlane
Eyi kumnyama

Ngiphelezele Jesu wami
Baba ngisehlane
Eyi kumnyama

Ngoba ngiyesaba
Ukuza kuwe Baba

Ngoba ngiyesaba
Ukuza kuwe Baba

Ngiyathuthumela
Insizi zeminyaka zophelanini na?

Ngiyathuthumela bo!
Insizi zeminyaka zophelanini na?

Insizi zeminyaka
Insizi zeminyaka
Zona zophela nini na?

Ngincede Baba
Ngize kuwena

Ngincede Baba weh
Ubuthongo abufiki

Nemithi ayisizi
Kunini ngithandaza
Ng’swele umgodi wokucasha
Angazi ngempilo yami ngenzenjani
Mhlampe ngiyaboniswa
Hm

Zithi angiwele
Ingelosi z’khuluma nami
Zithi lomhlaba awungifanele
Zithi angiwele
Ingelosi z’khuluma nami
Zithi lomhlaba awungifanele

Zith ‘ angiwelele ngale
Ngiwelele, ngiwelele
Ngiwelele ngale
Ngiwelele ngale

Zith’ ngiwelele ngale
Ngiwelele, ngiwelele
Ngiwelele ngale

Zith ‘ ngiwelele ngale
Amazwi awafiki
Isimo asishintshi

Saloku ngiz’buz’ ukuthi kwenzenjani
Impendul ‘ ayifiki
Min’ angazi ngempilo yami kwenzenjani
Mhlampe nginesphiwo
Kungcono ngiwelele ngalena

Zithi angiwele
Ingelosi z’khuluma nami
Zithi lomhlaba awungifanele

Zithi angiwele
Ingelosi z’khuluma nami
Zithi lomhlaba awungifanele

Zith ‘ngiwelele ngale
Ngiwelele, ngiwelele
Ngiwelele ngale
Ngiwelele ngale

Zith’ ngiwelele ngale
Ngiwelele, ngwelele
Ngiwelele ngale
Zith ‘ngiwelele ngale

Written by; Sun-El Musician
Released date; 29 November 2020
Album/EP; To The World and Beyond

Ngiwelele Lyrics Sun-EL Musician