Wendy Shay – Kiss Me on the Phone Lyrics ft. Bisa Kdei

Wendy Shay Shayning Star Album Lyrics Tracklist

Wendy Shay – Shayning Star Album Lyrics, Tracklist

Kiss Me on the Phone Lyrics by Wendy Shay

Kiss me on the phone
Haba
Kiss me on the phone
U know I miss u
Odo yewu eei bra na b3fe Mano
Muah Muah Muah Muah Muah Muah Muah Muah
Muah Muah Muah

In the night my bed dey turn cold
Wish you here I miss your tight hold
In the day I feel so lonely
Wish u here I miss ur convo
Me twer3 Wo what’s App dabia

3ne facebook aberebiaa
Mefer3 wo Insta dabia
Metwer3 wo Twitter aberebiaa
Mede nyom wei ay3 TikTok
Wo hu a 3ya reply

Na me nfeeli me nfeeli
Na me nso me wo Odo o
Na me nso me wo odo o
Kiss me on the phone
U know I miss u
Odo yewu eei bra na b3fe mano
Muah Muah Muah Muah Muah Muah Muah Muah
Muah Muah

Don’t you miss me
Like I miss you
Mame nte wo nka
Don’t u need me
Like I need you
3ne3 tu mirika (tutu mirika)
Daben na Odo beba o
I miss your sweet sweet touching
Daben na Odo beba o

I miss your sweet sweet kissing
Mede ndwom wei ay3 TikTok
Wo hu a 3ya reply
Na me nfeeli me nfeeli
Na me nso me wo Odo o
Na me nso me wo odo o
Kiss me on the phone
U know I miss u
Odo yewu eei bra na b3fe Mano
Muah Muah Muah Muah Muah Muah Muah Muah
Muah Muah Muah

Mafe me do odo doctor eei
Ma packi me ne3ma na me ba eei
Mema wo Nda k)m 0 3na
Maky3 0 3yaa na wode aky3 me wai
Nsuo no t) a aw) no b3ba
S3 k) hw3 me sweetie na oda oshaki
Ow) menky3n a nka mefe nano pepaa ne nisuo
3da m3hu medo no
Anhw3 as3m b3si
Oh my baby kiss me through the phone na mani agyina
Oh Odo yewu eei am on my way nti ayaa tw3n me

Kiss me through the phone na meba
Kiss me on the phone
You know I miss you
Odo yewu eei bra na b3fe Mano
Muah Muah Muah Muah Muah Muah Muah Muah
Muah Muah Muah

Written by; Wendy Shay
Album/EP; Shayning Star

Wendy Shay Kiss Me on the Phone Lyrics