Zu. – Mr President Lyrics ft. Jehba

Zu. Ndim Netshomi Zam EP Lyrics Tracklist

Zu. – Ndim Netshomi Zam EP Lyrics, Tracklist

Mr President Lyrics by Zu

Mr President
Mr President

Mr President
Mr President

Mr President
Mr President

Mr President
Mr President

Mr President
Mr President

Mr President
Mr President

Mr President
Mr President

Mr President

Mr President

Mr President
Mr President

Mr President
Mr President

Written by; Zu.
Album/EP; Ndim Netshomi Zam

 

Zu Mr President Lyrics