Aubrey Qwana – Kwanhliziyo Ngise Lyrics

Aubrey Qwana Kwanhliziyo Ngise Lyrics

Duba duba ahhh
Duba duba ahhh

Duba duba ahhh

Duba duba ahhh
Duba duba ahhhaaah

Makufikibhasi ngomgqibeeelo
Makufikibhasi ngomgqibelo.

Ngzothi pakishikhwama zakhodali
Saaambeeeh, sambe.

Kwanhliii ziyongise baslindileeeh
Kwanhliii ziyongise baslindiiile

Kwanhliii ziyongise baslindileeeh
Kwanhliii ziyongise baslindiiile

Kwanhliii ziyongise baslindileeeh
Kwanhliii ziyongise baslindiiile

Ubopakisha wedaaale
Thiwa ngo6 kmele sambe

Ngceluthathe nayindandatho engiythole
Kuyshebhethiii, iyonenela amandla enginawo

Izolo mina ngphuphu mkhulu ozalubaba
Wathi angibokthatha wathi angibokshada

Aaah sambe ehh,
Sambe ehh, sambeee

Makufikibhasi ngomgqibeeelo
Makufikibhasi ngomgqibelo.

Ngzothi pakishikhwama zakhodali
Saaambeeeh, sambe.

Kwanhliii ziyongise baslindileeeh
(ubonglinda nami)

Kwanhliii ziyongise baslindiiile
(Ubonglinda dali)

Kwanhliii ziyongise baslindileeeh
(ubonglinda nami)

Kwanhliii ziyongise baslindiiile
(Ubonglinda dali)

Kwanhliii ziyongise baslindileeeh
(ubonglinda nami)

Kwanhliii ziyongise baslindiiile
(Ubonglinda dali)

Nale Bhasi lyagcwala ehh,
Gcwala klindwe wena love.

Nale Bhasi lyagcwala ehh,
Gcwala ehh klindwe wena love.

Aaah sambe ehh,
Sambe ehh, sambeee

Kwanhliii ziyongise baslindileeeh
(ubonglinda nami)

Kwanhliii ziyongise baslindiiile
(Ubonglinda dali)

Kwanhliii ziyongise baslindileeeh
(ubonglinda nami)

Kwanhliii ziyongise baslindiiile
(Ubonglinda dali)

Kwanhliii ziyongise baslindileeeh
(ubonglinda nami)

Kwanhliii ziyongise baslindiiile
(Ubonglinda dali)

Makufikibhasi ngomgqibeeelo
Makufikibhasi ngomgqibelo.

Ngzothi pakishikhwama zakhodali
Saaambeeeh, sambe.

Kwanhliii ziyongise baslindileeeh
(ubonglinda nami)

Kwanhliii ziyongise baslindiiile
(Ubonglinda dali)

Kwanhliii ziyongise baslindileeeh
(ubonglinda nami)

Kwanhliii ziyongise baslindiiile
(Ubonglinda dali)

Kwanhliii ziyongise baslindileeeh
(ubonglinda nami)

Kwanhliii ziyongise baslindiiile
(Ubonglinda dali)

Aubrey Qwana Kwanhliziyo Ngise Lyrics English Translation

Duba duba ahhh
Duba duba ahhh

Duba duba ahhh

Duba duba ahhh
Duba duba ahhhaaah

Let’s get to the bus on Saturday
Let’s get to the bus on Saturday.

In the case of codecs
Saaambeeeh, sambe.

Kwanhliii ziongise baslindileeeh
They are always waiting for you

Kwanhliii ziongise baslindileeeh
They are always waiting for you

Kwanhliii ziongise baslindileeeh
They are always waiting for you

Pack the wedaaale
It’s called 6 o’clock and we dig

I also took the ring I found
In this case, it will have as much power as I need

Yesterday I had a big baby daddy
He told me not to marry her

Aaah sambe ehh,
Sambe ehh, sambeee

Let’s get to the bus on Saturday
Let’s get to the bus on Saturday.

In the case of codecs
Saaambeeeh, sambe.

Kwanhliii ziongise baslindileeeh
(watch with me)

They are always waiting for you
(Creative Creative)

Kwanhliii ziongise baslindileeeh
(watch with me)

They are always waiting for you
(Creative Creative)

Kwanhliii ziongise baslindileeeh
(watch with me)

They are always waiting for you
(Creative Creative)

And this Bus is full ehh,
Fill waiting for you love.

And this Bus is full ehh,
Fill ehh wait you love.

Aaah sambe ehh,
Sambe ehh, sambeee

Kwanhliii ziongise baslindileeeh
(watch with me)

They are always waiting for you
(Creative Creative)

Kwanhliii ziongise baslindileeeh
(watch with me)

They are always waiting for you
(Creative Creative)

Kwanhliii ziongise baslindileeeh
(watch with me)

They are always waiting for you
(Creative Creative)

Let’s get to the bus on Saturday
Let’s get to the bus on Saturday.

In the case of codecs
Saaambeeeh, sambe.

Kwanhliii ziongise baslindileeeh
(watch with me)

They are always waiting for you
(Creative Creative)

Kwanhliii ziongise baslindileeeh
(watch with me)

They are always waiting for you
(Creative Creative)

Kwanhliii ziongise baslindileeeh
(watch with me)

They are always waiting for you
(Creative Creative)