Sayfar – iTheku Lyrics ft. Aubrey Qwana, HLE

Sayfar Rhandzu EP Lyrics Tracklist
Sayfar – Rhandzu EP Lyrics, Tracklist

iTheku Lyrics by Sayfar ft Aubrey Qwana HLE

Laze langllay iTheku
Laze lang’lay iTheku
Langithathela wena
Langithathela wena
Langithathela wena
Langithathela wena

Nginombuzo
Ukuthl uthanda mina
Noma uthand’ imali yam
Nginombuzo weh
Ukuthl uthanda mina
Noma uthandl imali

Aaah mntan’ omunt’ ung’gilile
Hawu uthando lwethu luphelile
Aaah mntan’ omunt’ ung’gilile
Hawu uthando lwethu luphelile

Laze langllay iTheku
Laze langllay iTheku
Langithathela wena
Langithathela wena
Langithathela wena
Langithathela wena

Hawu langithathela wena
Hawu langithathela wena
Besinamaphuph’ amaningi
Ngabeka nemali ukuthi mina ngize ngizokulobola
Besinamaphuphl amaningi

Ngatshela nobaba ukuthi mina ngizoza ngizokulobola
Ubungunogad’ enhlizweni yam
Manje seklsell amanxiwa
Sek’sel’ amanxiwa
Manje sek’sel’ amanxiwa

Laze langllay iTheku
Laze langllay iTheku
Langithathela wena
Langithathela wena
Langithathela wena
Langithathela wena

Written by; Sayfar, Aubrey Qwana, HLE
Album/EP; Rhandzu

Sayfar iTheku Lyrics ft Aubrey Qwana HLE

Sayfar iTheku Lyrics In English Translation

Until Durban
Until then Durban
It took me for you
It took me for you
It took me for you
It took me for you

I have a question
Say you love me
Or you like my money
I have a question weh
Say you love me
Or you love money

Aaah baby you’re crazy
Oh our love is over
Aaah baby you’re crazy
Oh our love is over

Until Durban
Until Durban
It took me for you
It took me for you
It took me for you
It took me for you

Wow you took me for you
Wow you took me for you
We had many dreams
I also set aside money for myself
We had a lot of dreams

I told my father that I would come and pay for it
You have guarded my heart
Now seklsell ruins
The ruins are still standing
Now it lies desolate

Until Durban
Until Durban
It took me for you
It took me for you
It took me for you
It took me for you