Big Zulu – Ichwane Lenyoka Lyrics

Big Zulu Ichwane Lenyoka Lyrics, Ichwane Lenyoka Lyrics Big Zulu

Anginabazali
Ashu

Mina ngichwane lenyoka
Ashu
Anginabazali ngintandane
Mina nginkabi edla yodwa
Anginabazali ngintandane
Anginabani ngintandane

Ngangino Ma no baba
Ngikhumbul’ uMa no baba
Ngangino Ma no baba
Yey ngikhumbul’ uMa no baba mina
Mina ngichwane lenyoka
Ngangino Ma no baba
Ngikhumbul’ uMa no baba

Shun Wenkabi

Mina ekukhuleni kwami ngakhula ngingenabazali
Uthando lamama nola baba mina angilazi
Imfudumalo yekhaya, eyentokozo ungayiphathi
Yikho ngichwane lenyoka, ngafunda ukuphanta ngisamncane
Ay ngoba ngangithanda kodwa ngangiphoqwa isimo
Mangithi ngiyacela kuthiw’ ukuphi owakh’ uyihlo
Ngangingane ngimncane ngashesha ngafund’ impilo
Ngangingafun’ okukhulu, ngangingasuthiswa ukudla [?]
Baba kwasekuphoq’ ukuthi ngiphushe uShun Wenkabi
Ukuze ngival’ indlala, ngilale ngidlile kwakuyinkani
Ngiyikhotha amanxeba, umlomo uhlal’ ugcwele igazi
Engekho engiyokhala kuye izinyembezi zami ziwela phansi

Mina ngichwane lenyoka
Ashu
Anginabazali ngintandane
Mina nginkabi edla yodwa
Anginabazali ngintandane
Anginabani ngintandane

Ngangino Ma no baba (Ngikhumbul’ uMa no baba)
Ngikhumbul’ uMa no baba (Ngikhumbul’ uMa no baba)
Ngangino Ma no baba (Ngikhumbul’ uMa no baba)
Yey ngikhumbul’ uMa no baba mina (Ngikhumbul’ uMa no baba)
Mina ngichwane lenyoka (Ngikhumbul’ uMa no baba)
Ngangino Ma no baba (Ngikhumbul’ uMa no baba)
Ngikhumbul’ uMa no baba (Ngikhumbul’ uMa no baba mina)

Big Zulu Ichwane Lenyoka Lyrics English Translation

I have no parents
Ashu

I am a baby snake
Ashu
I have no parents and I am an orphan
I am a lone eater
I have no parents and I am an orphan
I have no orphans

I have a mother and a father
I miss my mom and dad
I have a mother and a father
Hey I miss Mom and Dad
I am a baby snake
I have a mother and a father
I miss my mom and dad

Shun Wenkabi

I grew up without parents
The love of my mother and father I do not know
Do not take the warmth of the home, the joy of it
That’s why I was a little snake, I learned to search when I was young
Ay because I loved it but I was forced by circumstance
Please tell, whats the story of them big puppys …..
I was young and quickly learned health
I did not want much, I was not satisfied with food [?]
Dad then forced me to push Shun the Ox
To alleviate my hunger, I went to bed hungry
I lick my wounds, my mouth is always full of blood
With no one to cry to, my tears fall to the ground

I am a baby snake
Ashu
I have no parents and I am an orphan
I am a lone eater
I have no parents and I am an orphan
I have no orphans

I had Mom and Dad (I miss Mom and Dad)
I miss my mom and dad (I miss my mom and dad)
I had Mom and Dad (I miss Mom and Dad)
Hey I miss Mom and Dad (I miss Mom and Dad)
I am a baby snake (I miss Mom and Dad)
I had Mom and Dad (I miss Mom and Dad)
I miss my mom and dad (I miss my mom and dad)