Lil Kesh & Naira Marley – Korope Lyrics

Lil Kesh Korope Lyrics
Lil Kesh & Naira Marley – Korope Lyrics

Korope Lyrics by Lil Kesh ft Naira Marley

Ti ba ti ro Korope
Ti ba ti ro Korope

Ti ba ti ro Korope
Ti ba ti ro Korope

Ti ba ti ro Korope
Ti ba ti ro Korope

Ti ba ti ro Korope
Ti ba ti ro Korope

Ti ba ti ro Korope
Ti ba ti ro Korope

Ti ba ti ro Korope
Ti ba ti ro Korope

Ti ba ti ro Korope
Ti ba ti ro Korope

Ti ba ti ro Korope
Ti ba ti ro Korope

Ti ba ti ro Korope
Ti ba ti ro Korope

Written by; Lil Kesh, Naira Marley

Lil Kesh Korope Lyrics ft Naira Marley