MDU aka TRP, Boohle – New Day Lyrics

Mdu aka TRP Lyrics

Mdu aka TRP Lyrics

New Day Lyrics by MDU aka TRP ft Boohle

New Day
New Day

New Day
New Day

New Day
New Day

New Day
New Day

New Day
New Day

New Day
New Day

New Day
New Day

New Day
New Day

New Day
New Day

New Day
New Day

Written by; MDU aka TRP, Boohle

MDU aka TRP New Day Lyrics ft Boohle