Semi Tee, MDU aka TRP – Mama Ndiyabulela Lyrics - Find Out Lyrics Semi Tee, MDU aka TRP – Mama Ndiyabulela Lyrics - Find Out Lyrics

Semi Tee, MDU aka TRP – Mama Ndiyabulela Lyrics

Semi Tee MDU aka TRP Tales of the 2 peers Album Lyrics
Semi Tee, MDU aka TRP – Tales of the 2 peers Album Lyrics

Mama Ndiyabulela Lyrics

Ningizwa ng’khala nje,
Noma kwehl’inyembezi zenjabulo
Noma kwehl’inyembezi zenjabulo

Wangithwala, wangisibekela, wanginceda,
Wangeza umuntu enginguye, Mama Ndiyab

Awangisibekela, wanginceda, wangeza umuntu
enginguye, Mama Ndiyabulela.

uNg’bona ngikhala nje, kwehl’inyembezi zenjabulo.
Wangithw

Ningizwa ng’khala nje,
Mama kwehl’inyembezi zenjabulo

Wangithwala, wangisibekela, wanginceda,
wangeza umuntu enginguye, Mama Ndiyab

Written by; Semi Tee, MDU aka TRP
Album/EP; Tales of the 2 peers 

Semi Tee Mama Ndiyabulela Lyrics MDU aka TRP

Mama Ndiyabulela Lyrics In English

You hear me just crying,
Even with tears of joy
Even with tears of joy

He carried me, covered me, and helped me,
You added the person I am, Mama Ndiyab

He covered me, he helped me, he added a man
who I am, Mother Thank you.

I see myself just crying, tears of joy.
Wangithw

You hear me just crying,
Mother with tears of joy

He carried me, covered me, and helped me,
added the person I am, Mama Ndiyab