Semi Tee, MDU aka TRP – Lomshini Lyrics ft. Sir Trill

Semi Tee MDU aka TRP Tales of the 2 peers Album Lyrics

Semi Tee, MDU aka TRP – Tales of the 2 peers Album Lyrics

Lomshini Lyrics

Lomshini uya khuluma .
Hai yini lethi
Lomshini uyakhuluma mama
Yini lethi

Lomshini uyalhuluma mama heya
Yini lethi haai lomshini uyakhuluma mama
Hai yini lethi .

Lomshini uya khuluma mama .
Ngiboniseni omunye umuzi onotshwala ngiyobu shoshana.
Ngiboniseni omunye umuzi ono mntwana Ngiyom tshonsha .

Ngiboniseni omunye umuzi onotshwala ngiyobu shoshana.
Ngiboniseni omunye umuzi ono mntwana Ngiyom tshonsha .

Athi ao foca mara u star ngathi qimshelele.
Ngiphethe into emhlophe like meleke.

Mina Sisi angina moto askekele
Mara before sihamba bula sekele

Bula sekele
Bula sekele
Ayoh ayoh ayoh ayoh haaai ayoh ayoh hmmm ayo ayo ayo

Written by; Semi Tee, MDU aka TRP
Album/EP; Tales of the 2 peers 

Semi Tee Lomshini Lyrics MDU aka TRP

Lomshini Lyrics in English Translation

This machine is talking.
What is this?
This machine speaks mother
What is this

This machine is talking mom hey
What is this haai machine talking mom.
What is this?

This machine will talk mom.
Show me another city with alcohol and I’ll be there soon.
Show me another village with a baby I’m going to shoot.

Show me another city with alcohol and I’ll be there soon.
Show me another village with a baby I’m going to shoot.

They say that they focus on the star as if it were a star.
I have something white like a mantle.

Sisi and I have no fire to burn
Just before we leave open the circle

Open the circle
Open the circle
Ayoh ayoh ayoh ayoh haaai ayoh ayoh hmmm ayo ayo ayo.