Namenj – Sai Dake Lyrics | Find Out Lyrics

Namenj – Sai Dake Lyrics

Namenj Sai Dake Lyrics

Ina ji dake
Ina so dake
Zance Na dake
Yafi zaqin zuma
Zama Na dake
Dadin gaske
Rayuwa ta dake
Yafi zaqin zuma
Yadda Nake ji da kaina
Haka Nake ji dake
Abinda Na ke so ma kaina
Haka Nake so ma ke
Yadda Nake ji da kaina
Haka Nake ji dake
Abinda Na ke so ma kaina
Haka Nake so ma ke

Sai dake
Sai dake
Sai dake
Rayuwata za tai dadi
Sai dake
Sai dake
Sai dake
Rayuwata za tai dadi

Binta my lover
Ni banda rowa
Ba cika Baki ba
Kin san da hakan
Kece my lover
And I love you over
Ba cika Baki ba
Kin san da hakan
Yadda Nake ji da kaina
Haka Nake ji dake
Abinda Na ke so ma kaina
Haka Nake so ma ke
Yadda Nake ji da kaina
Haka Nake ji dake
Abinda Na ke so ma kaina
Haka Nake so ma ke

Sai dake
Sai dake
Sai dake
Rayuwata za tai dadi
Sai dake
Sai dake
Sai dake
Rayuwata za tai dadi

Namenj Sai Dake Lyrics English Translation

I think so
I like that
Talk about rubbing salt in my wounds – d’oh!
Much sweeter than honey
Stay tuned
Really tasty
Life goes on
Much sweeter than honey
How I Feel Myself
That’s how I feel
What I want for myself
Yes I want you too
How I Feel Myself
That’s how I feel
What I want for myself
Yes I want you too

Then it was
Then it was
Then it was
My life will be better
Then it was
Then it was
Then it was
My life will be better

Binta my lover
It’s a roda band
Not full Black
You know that
Kece my lover
And I love you over
Not full Black
You know that
How I Feel Myself
That’s how I feel
What I want for myself
Yes I want you too
How I Feel Myself
That’s how I feel
What I want for myself
Yes I want you too

Then it was
Then it was
Then it was
My life will be better
Then it was
Then it was
Then it was
My life will be better