T-Man SA – Cinderella Lyrics ft. Lady Du - Find Out Lyrics T-Man SA – Cinderella Lyrics ft. Lady Du - Find Out Lyrics

T-Man SA – Cinderella Lyrics ft. Lady Du

T Man SA First Move EP Lyrics
T-Man SA – First Move EP Lyrics, Tracklist

Cinderella Lyrics by T-Man SA ft Lady Du

Ngi’Cinderella vele mina star
Abocruela bafuna ukungiwisa
Unkulunkulu yena ungnike ivisa
Ukuthi abantu bazong phakamisa

Ngi’Cinderella vele mina star
Abocruela bafuna ukungiwisa
Unkulunkulu yena ungnike ivisa
Ukuthi abantu bazong phakamisa

Ngi’Cinderella vele mina star
Abocruela bafuna ukungiwisa
Unkulunkulu yena ungnike ivisa
Ukuthi abantu bazong phakamisa

Ngi’Cinderella vele mina star
Abocruela bafuna ukungiwisa
Unkulunkulu yena ungnike ivisa
Ukuthi abantu bazong phakamisa

Ngeke balunge
Ngeke balunge
Ngeke balunge
Ngeke balunge

Ah

Basazo jaiva
Uyayazi answer
lthi wawa

Ntombazana yeka ukuthi uyahluleka
Guqa ngamadolo bese wena uyakhulela
Hlala e thembeni uzophumelela
Sebenza baby girl uyek’abafana
Baya Dayadelela banamanga
Fakal stelo ungene endlini ngeskhwa akekho
ozokcontrolla
Mawu khona ukufaka isandla
Ukhone ukusiza endlini ukubamba ikhaya

Written by; T-Man SA. Lady Du
Album/EP; First Move

T-Man SA Cinderella Lyrics ft Lady Du

T-Man SA Ku Lyrics English Translation

I’m Cinderella and I’m a star
The Cruelas want to bring me down
God has given me a visa
That people will not raise

I’m Cinderella and I’m a star
The Cruelas want to bring me down
God has given me a visa
That people will not raise

I’m Cinderella and I’m a star
The Cruelas want to bring me down
God has given me a visa
That people will not raise

I’m Cinderella and I’m a star
The Cruelas want to bring me down
God has given me a visa
That people will not raise

They won’t be okay
They won’t be okay
They won’t be okay
They won’t be okay

Ah

Basazo jaiva
You know the answer
he fell

Girl what a failure
Kneel and you will grow
Stay optimistic and you will succeed
Work baby girl and leave the boys
They go to the Devil and lie
Fakal stelo enters the house with no bag
which will control
Let’s talk about it
He was able to help the house hold the home