Sayfar – Kade Lyrics ft. Rethabile Khumalo

Sayfar Rhandzu EP Lyrics Tracklist
Sayfar – Rhandzu EP Lyrics, Tracklist

Kade Lyrics by Sayfar ft Rethabile Khumalo

Kade, Kade, Ngidl’ amathambo,
Amathambo enqondo
Kade, Kade, Ngifun’ indlela
Indlela yokuktshela

Ngihlanganis’ amagama
Engawasho kuwe
Kade, Kade, Ngifun’ indlela
Indlela yokuktshela

Ngihlanganis’ amagama
Engawasho kuwe
Kade, Kade, Ngifun’ indlela
Indlela yokuktshela

Ngempela, you think
I’m that ignorant baby
Ngempela, you think
I don’t check your last seen

Ngempela, you think
I’m that ignorant baby
Ngempela, you think
I don’t check your last seen

Uzophaphama sengingasekho
Sengithathe zonke izinto sam
Uthi uyafona ngicish’ iPhone
Ubheke nelanga alisaphumi
Ubusuku busazobabude
Iqaqalaz ligqikagqika eqawukeni
Laqawuka kuqoqoqo
Kade, Kade, Ngidl’ amathambo,
Amathambo enqondo
Kade, Kade, Ngifun’ indlela
Indlela yokuktshela

Ngihlanganis’ amagama
Engawasho kuwe
Kade, Kade, Ngifun’ indlela
Indlela yokuktshela
Ngihlanganis’ amagama
Engawasho kuwe
Kade, Kade, Ngifun’ indlela
Indlela yokuktshela

Uthando olunjani lolu,
Uthando olunjani lolu
Hay Uthando olunjani lolu,
Hay Uthando olu-so, lu-so, lu-so
Kade, Kade, Ngidl’ amathambo,
Amathambo enqondo

Kade, Kade, Ngifun’ indlela
Indlela yokuktshela
Ngihlanganis’ amagama
Engawasho kuwe
Kade, Kade, Ngifun’ indlela
Indlela yokuktshela

Written by; Sayfar, Rethabile Khumalo
Album/EP; Rhandzu

Sayfar Kade Lyrics ft Rethabile Khumalo

Sayfar Kade Lyrics In English Translation

Kade, Kade, I eat bones,
Bones of the brain
Kade, Kade, I’m looking for a way out
How to tell

I put words together
What I said to you
Kade, Kade, I’m looking for a way out
How to tell

I put words together
What I said to you
Kade, Kade, I’m looking for a way out
How to tell

Really, you think
I’m that ignorant baby
Really, you think
I don’t check your last seen

Really, you think
I’m that ignorant baby
Really, you think
I don’t check your last seen

You will wake up when I am gone
I have taken all my belongings
He says he calls me off the iPhone
He watches as the sun rises and sets
The night is still long
The lizard crawls on the ice
It broke in the collection
Kade, Kade, I eat bones,
Bones of the brain
Kade, Kade, I’m looking for a way out
How to tell

I put words together
What I said to you
Kade, Kade, I’m looking for a way out
How to tell
I put words together
What I said to you
Kade, Kade, I’m looking for a way out
How to tell

What a love this is,
What a love this is
Hay What a love this is,
Hay Love is so, so, so, so
Kade, Kade, I eat bones,
Bones of the brain

Kade, Kade, I’m looking for a way out
How to tell
I put words together
What I said to you
Kade, Kade, I’m looking for a way out
How to tell

    Lyrics Knowledge:
  • Written by:
  • Album:
  • Released: