Sho Madjozi – Amajoy Lyrics

Sho Madjozi What A Life Album Lyrics

Sho Madjozi – What A Life Album Lyrics

Sho Madjozi Amajoy Lyrics

Amajoy Amajoy
Amajoy Amajoy
Amajoy Amajoy
Amajoy Amajoy

Amajoy Amajoy
Amajoy Amajoy
Amajoy Amajoy
Amajoy Amajoy

Amajoy Amajoy
Amajoy Amajoy
Amajoy Amajoy
Amajoy Amajoy

Amajoy Amajoy
Amajoy Amajoy
Amajoy Amajoy
Amajoy Amajoy

Written by; Sho Madjozi 
Released date; 24 November, 2020
Album/EP; What A Life

Amajoy Lyrics Sho Madjozi