Zakes Bantwini – Abantu Lyrics

Zakes Bantwini Abantu Lyrics (feat. Nana Atta Karyendasoul)

Obabhek’abantu
Obabhek’abantu

Obabhek’abantu, abafun’uf’uhlupheka
Obabhek’abantu, abafun’uf’uhlupheka
Obabhek’abantu, abafun’uf’uhlupheka

Bhek’umakhelwane wami Ung’buka kanjani
Funa ngife ng’hlupheka
Wemakhelwane wami ngifelani na
Funa ngife ng’hlupheka
Bhek’umakhelwane wami Ung’buka kanjani
Funa ngife ng’hlupheka
Wemakhelwane wami ngifelani na
Funa ngife ng’hlupheka
Wemakhelwane wami ngifelani na

Funa ngife ng’hlupheka
Funa ngife ng’hlupheka
Funa ngife ng’hlupheka
Funa ngife ng’hlupheka
Funa ngife ng’hlupheka
Funa ngife ng’hlupheka

Obabhek’abantu, abafun’uf’uhlupheka
Obabhek’abantu, abafun’uf’uhlupheka
Obabhek’abantu, abafun’uf’uhlupheka
Obabhek’abantu, abafun’uf’uhlupheka

Bhek’umakhelwane wami Ung’buka kanjani
Funa ngife ng’hlupheka
Wemakhelwane wami ngifelani na
Funa ngife ng’hlupheka

Obabhek’abantu
Obabhek’abantu
Obabhek’abantu
Obabhek’abantu
Obabhek’abantu

Zakes Bantwini Abantu Lyrics English Translation

You look at people
You look at people

You care about people, you don’t want to suffer
You care about people, you don’t want to suffer
You care about people, you don’t want to suffer

Look at my neighbor How you look
I want to die in misery
Why is my neighbor dying?
I want to die in misery
Look at my neighbor How you look
I want to die in misery
Why is my neighbor dying?
I want to die in misery
Why is my neighbor dying?

I want to die in misery
I want to die in misery
I want to die in misery
I want to die in misery
I want to die in misery
I want to die in misery

You care about people, you don’t want to suffer
You care about people, you don’t want to suffer
You care about people, you don’t want to suffer
You care about people, you don’t want to suffer

Look at my neighbor How you look
I want to die in misery
Why is my neighbor dying?
I want to die in misery

You look at people
You look at people
You look at people
You look at people
You look at people