Zakes Bantwini – Kumnyama Lyrics

Zakes Bantwini Kumnyama Lyrics (feat. Mthunzi)

Bathi kumnyama ebusweni benkawu Hhay bo
Hhay bo
Hhay bo
Nangu unohhaaaaa
Yeah yeah
Bathi kumnyama ebusweni benkawu Whoa
Whoa
Whoa
Nangu unohhaaaaa
Hhaayyii
kumnyama
ebusweni
Benkawu
Jonana joooo

Bathi kumnyama kumnyama kumnyama Ebusweni
benkawu
Bathi kumnyam ebusweni benkawu
Bathi kumnyama ebusweni benkawu Hhay bo
Hhay bo
Hhay bo
Nangu unohhaaaaa
Bathi kumnyama ebusweni benkawu Whoa
Whoa
Whoa
Nangu unohhaaaaa
Balekani nang’ unohhaaaa

Bathi kumnyam ebsweni benkawu
Bathi kumnyama Hhay bo
Hhay bo
Hhay bo
Nang’ unohaaaaa
Bathi kumnyama ebusweni benkawu Hhay bo
Hhay bo
Hhay bo
Nangu unohhaaaaa
Hay kumnyama, balekani Balekani
Kumnyama Kumnyabo bo
Aay kumnyama bo Aay kumnyama bo

Bathi kumnyama ebusweni benkawu Hhay bo
Hhay bo
Hhay bo
Nangu unohhaaaaa
Bathi kumnyama ebusweni benkawu Whoa
Whoa
Whoa
Nangu unohhaaaaa
Bathi kumnyama ebusweni benkawu Hhay bo
Hhay bo
Hhay bo
Nangu unohhaaaaa
Bathi kumnyama ebusweni benkawu
Whoa
Whoa
Whoa
Nangu unohhaaaaa

Zakes Bantwini Kumnyama Lyrics English Translation

They said it was dark on the monkey’s face
Hhay bo
Hhay bo
And you unohhaaaaa
Yeah yeah
They say it’s dark in the face of the monkey Whoa
Whoa
Whoa
And you unohhaaaaa
Hhaayyii
in the dark
on the face
Monkeys
Jonana joooo

They say it is dark and dark in the face
monkey
They said in the dark on the monkey’s face
They said it was dark on the monkey’s face
Hhay bo
Hhay bo
And you unohhaaaaa
They say it’s dark in the face of the monkey Whoa
Whoa
Whoa
And you unohhaaaaa
Run away unohhaaaa

They said it was dark in the monkey’s eye
They say it’s dark Hhay bo
Hhay bo
Hhay bo
Nang ’unohaaaaa
They said it was dark on the monkey’s face
Hhay bo
Hhay bo
And you unohhaaaaa
Hay in the dark, run away
It’s dark in the dark
Aay in the dark Aay in the dark

They said it was dark on the monkey’s face
Hhay bo
Hhay bo
And you unohhaaaaa
They say it’s dark in the face of the monkey Whoa
Whoa
Whoa
And you unohhaaaaa
They said it was dark on the monkey’s face
Hhay bo
Hhay bo
And you unohhaaaaa
They said it was dark on the monkey’s face
Whoa
Whoa
Whoa
And you unohhaaaaa