Zakes Bantwini – Bawo Lyrics

Zakes Bantwini Bawo Lyrics (feat. Amanda Black)

Oko ndikhala, and’thuthuzeleki ma Khumbul’elam’ ikhaya, mas’buyelen’ ekhaya Okondiya, ndisihla ndinyuk’ intaba Andisay’bon’ indlela, ngembe siz’val’ amehlo
Oko ndikhala, and’thuthuzeleki ma Khumbul’elam’ ikhaya, mas’buyelen’ ekhaya Okondiya, ndisihla ndinyuk’ intaba Andisay’bon’ indlela, ngembe siz’val’ amehlo
Ooooohhhhh

Khawund’khanyisele, ndisenal’ ithemba
ntlungu zam zok’phela
Mawu ndikhanyisela, Mawu ndikhanyisela ndisenal’ ithemba, ntlungu zam zok’phela Mawu ndikhanyisela, Mawu ndikhanyisela ndisenal’ ithemba, ntlungu zam zok’phela Mawu ndikhanyisela, Mawu ndikhanyisela Mawu ndikhanyisela, Mawu ndikhanyisela Khanyisela,
Khanyisela, ndisnal’inthemba ntlungu zam zok’phela
Mawu ndikhanyisela, Mawu ndikhanyisela ndisenal’ ithemba, ntlungu zam zok’phela Mawu ndikhanyisela, Mawu ndikhanyisela ndisenal’ ithemba, ntlungu zam zok’phela Mawu ndikhanyisela, Mawu ndikhanyisela Mawu ndikhanyisela, Mawu ndikhanyisela Mawu ndikhanyisela

Siyabonga, Umusa wakho Kulempilo, enameva Sinamaphuph’ Amaningi Sinezinking’ Eziningi
Scel’ us’bonis’ indlela, ey’ empumelelweni Mabes’bona, abas’thandayoooooo
Kodw’ abantu abas’ zondayooooo Mabes’bona si jabule, mabes’ bona sinemali Nkosi cel’ ubaxolele
Uzubakhokhele bawooooo Ooooohhhhh
Khawund’khanyisele, ndisenal’ ithemba
ntlungu zam zok’phela

Mawu ndikhanyisela, Mawu ndikhanyisela ndisenal’ ithemba, ntlungu zam zok’phela Mawu ndikhanyisela, Mawu ndikhanyisela ndisenal’ ithemba, ntlungu zam zok’phela Mawu ndikhanyisela, Mawu ndikhanyisela Mawu ndikhanyisela, Mawu ndikhanyisela Khanyisela,
Khanyisela, ndisnal’inthemba ntlungu zam zok’phela

Mawu ndikhanyisela, Mawu ndikhanyisela ndisenal’ ithemba, ntlungu zam zok’phela Mawu ndikhanyisela, Mawu ndikhanyisela ndisenal’ ithemba, ntlungu zam zok’phela
Mawu ndikhanyisela, Mawu ndikhanyisela
Mawu ndikhanyisela, Mawu ndikhanyisela Mawu ndikhanyisela,
Ooooooohhhhhhhh

Zakes Bantwini Bawo Lyrics English Translation

As I cry, I am not comforted. Remember my home, let us return home to India, I go up and down the hill
As I cry, I am not comforted. Remember my home, let us return home to India, I go up and down the hill
Ooooohhhhh

Please enlighten me, I still have hope
my only pain
Word I enlighten, Word I enlighten with hope, my last pain Word I enlighten, Word I enlighten with hope, my last pain Word I enlighten, Word I enlighten Word I enlighten, Word I enlighten enlighten,
Enlighten me, I still hope for my end pain
Word I enlighten, Word I enlighten with hope, my last pain Word I enlighten, Word I enlighten I still hope, Words I enlighten Word I enlighten, Word I enlighten Word I enlighten, Word I enlighten Word I enlighten

Thank You, Your Kindness To This Life, Thorn We Have Many Dreams We Have Many Problems
Scel’s show us the way, to the success Mabes’bona, who love youooooo
But people who hate you, may we be happy, may we have money, Lord, please forgive them.
You paid for themoooooo Ooooohhhhh
Please enlighten me, I still have hope
my only pain

Word I enlighten, Word I enlighten with hope, my last pain Word I enlighten, Word I enlighten with hope, my last pain Word I enlighten, Word I enlighten Word I enlighten, Word I enlighten enlighten,
Enlighten me, I still hope for my end pain

Word I enlighten, Word I enlighten with hope, my last pain Word I enlighten, Word I enlighten I still hope, my last pain
Word I enlighten, Word I enlighten
Word I enlighten, Word I enlighten Word I enlighten,
Ooooooohhhhhhhh