Aubrey Qwana – Imvula Lyrics - Find Out Lyrics Aubrey Qwana – Imvula Lyrics - Find Out Lyrics

Aubrey Qwana – Imvula Lyrics

Aubrey Qwana Imvula Lyrics (feat. Anzo)

Aaaah yeeeeyeh,

Kuzolungaaaa…

Ohh Noma yin’imvula uhlale wazi
Ukuthi lsazokhanyilanga. (Aah)

Awu noma yin’imvula uhlale wazi
Ukuthi lsazokhanyi laaanga.

Mfowethu njobukhalaaa
Sazojabula ksasa (sazojabula)

Dadewethu njobukhala (njobukhala njalo)
Nawe uzojabula ksasa.

Ohh Noma yin’imvula uhlale wazi
Ukuthi lsazokhanyilanga. (Aah)

Awu noma yin’imvula uhlale
Wazi ukuthi lsazokhanyi laaanga.

Mfowethu njobukhalaaa
Sazojabula ksasa (sazojabula)

Dadewethu njobukhala (njobukhala njalo)
Nawe uzojabula ksasa.

Kubuhlungu ngyazi
Thembulahlile ngyazi

Nalengane oymithi njengamanje
Awyazi uzoyondla ngani.

Mdali uzoyenziplani
Babuzoyenziplani.

Ngobokungenzeki kbantu
Ohh kuyenzeka kuyeee,

Ngabokungenzeki k’bantu
Ohh kuyenzeka kuyeeeh.

Maye okungenzeki kbantu
Ohh kuyenzeka kuyeee,

Ohh Noma yin’imvula uhlale wazi
Ukuthi lsazokhanyilanga. (Aah)

Awu noma yin’imvula uhlale
Wazi ukuthi lsazokhanyi laaanga.

Mfowethu njobukhalaaa
Sazojabula ksasa (sazojabula)

Dadewethu njobukhala (njobukhala njalo)
Nawe uzojabula ksasa.

Ohh Noma yin’imvula uhlale wazi
Ukuthi lsazokhanyilanga. (Aah)

Awu noma yin’imvula uhlale
Wazi ukuthi lsazokhanyi laaanga.

Mfowethu njobukhalaaa
Sazojabula ksasa (sazojabula)

Dadewethu njobukhala (njobukhala njalo)
Nawe uzojabula ksasa.

Okwamanje mhlampe nje
Akuhambi kahle

Eskoleni mhlampe nje
Awuphasi kahle

Emphantweni mhlampe nje
Akuhambi kahle

Ngokuzama ukufeza amaphupho
Bathi nje awuthathi kahle

Ngiyazi indabuko iyaficana
Ukujabula kuyashintshana

Ungakhala ngobuhlungu ubusuku nemini
But mawuthi uyakbuka buya teacher

Cha cha cha cha okubi angikugqugquzeli
Makukubi asibaduduzeni

Ngithi mina qina khohlwa enkosini
Igolide uligubhe ubheke

Nakuwe kuyoze kulunge
Nakuwe kuyoze kuhlume

Mawuqhubeka kuyoze kuvume
Ngoba ezinoMdali ayisoze bune

Liyoze line nangakini
Kuyoze kmile nangakini

Inkosi iyoze ime nangakini
Then Inhlanhla iyoza seyiza kabili

Usazojabula ksasa
Inhlungu zisazonqamuka ksasa

Inkosi isazokutakula phansi
And mfwethu bazojabula ekhaya

Ohh Noma yin’imvula uhlale wazi
Ukuthi lsazokhanyilanga. (Aah)

Awu noma yin’imvula uhlale wazi
Ukuthi lsazokhanyi laaanga.

Mfowethu njobukhalaaa
Sazojabula ksasa (sazojabula)

Dadewethu njobukhala (njobukhala njalo)
Nawe uzojabula ksasa.

Ohh Noma yin’imvula uhlale wazi
Ukuthi lsazokhanyilanga. (Aah)

Awu noma yin’imvula uhlale wazi
Ukuthi lsazokhanyi laaanga.

Mfowethu njobukhalaaa
Sazojabula ksasa (sazojabula)
Dadewethu njobukhala (njobukhala njalo)
Nawe uzojabula ksasa.

Aubrey Qwana Imvula Lyrics English Translation

Aaaah yeeeeyeh,

It will be fine …

Ohh Whatever the rain you always know
That it is still light. (Aah)

Well, whatever the rain, you always know
That it will still shine bright.

My brother is like this
We will be happy tomorrow (we will be happy)

My sister is crying (always crying)
You too will be happy tomorrow.

Ohh Whatever the rain you always know
That it is still light. (Aah)

Well, whatever the rain, always
You know it’s going to light up.

My brother is like this
We will be happy tomorrow (we will be happy)

My sister is crying (always crying)
You too will be happy tomorrow.

It hurts I know
Thembulahlile I know

And this baby is currently on medication
You don’t know what you’re going to feed it to.

The creator will make plans
They asked for a plan.

By the impossibility of the people
Ohh it happens yes,

They are the impossibility of human beings
Ohh it happens toeeee.

Woe to the unthinkable!
Ohh it happens yes,

Ohh Whatever the rain you always know
That it is still light. (Aah)

Well, whatever the rain, always
You know it’s going to light up.

My brother is like this
We will be happy tomorrow (we will be happy)

My sister is crying (always crying)
You too will be happy tomorrow.

Ohh Whatever the rain you always know
That it is still light. (Aah)

Well, whatever the rain, always
You know it’s going to light up.

My brother is like this
We will be happy tomorrow (we will be happy)

My sister is crying (always crying)
You too will be happy tomorrow.

For now just maybe
It’s not going well

At school maybe
You are not doing well

In the elephant probably
It’s not going well

By trying to achieve dreams
They just say you don’t take it well

I know tradition is intertwined
Happiness alternates

You can cry in pain day and night
But suppose you look back at the teacher

No no no bad I do not encourage it
Let’s not comfort them

I say, be strong and forget the king
Gold dig and look

It will be fine with you too
It will grow in you too

Let it continue until it agrees
Because with the Creator it will never dry up

It will rain in you too
It will stand in your neighborhood

The king will stand by you
Then Luck will come twice

You will still be happy tomorrow
The pain will still go away tomorrow

The king is about to rescue you from the ground
And my cousin will be happy at home

Ohh Whatever the rain you always know
That it is still light. (Aah)

Well, whatever the rain, you always know
That it will still shine bright.

My brother is like this
We will be happy tomorrow (we will be happy)

My sister is crying (always crying)
You too will be happy tomorrow.

Ohh Whatever the rain you always know
That it is still light. (Aah)

Well, whatever the rain, you always know
That it will still shine bright.

My brother is like this
We will be happy tomorrow (we will be happy)
My sister is crying (always crying)
You too will be happy tomorrow.