Semi Tee, MDU aka TRP – Isiko lam Lyrics

Semi Tee MDU aka TRP Tales of the 2 peers Album Lyrics

Semi Tee, MDU aka TRP – Tales of the 2 peers Album Lyrics

Isiko lam Lyrics

Ningang’sukeli
Ning’bize umagangane

Ningang’sukeli
Ning’bize ngotshontshayo

Wonke muntu akasazi isimo sam
Ngakhula ngenabazali

Ngoba
Nabobabu mnqane behlukumeza

Soku phande isiko lam
Ningan’blemi

Nina bo phakathi
Nina lapho ehlalakhona

Ngakhula ngenabazali
Bo babu mnqane la bo bang’hlokumeza

Ning’bize umagangane
Ning’bize ngotshontshayo

Ngoba ukuphande isiko lam
A lam
A lam
A lam
A lam
A lam
A lam
A lam

Ningang’sukeli
Ning’bize umagangane
Ning’bize umagangane

Ngoba ukuphande isiko lam
A lam
A lam
A lam
A lam
A lam
A lam
A lam

Written by; Semi Tee, MDU aka TRP
Album/EP; Tales of the 2 peers 

Semi Tee Isiko lam Lyrics MDU aka TRP

Isiko lam Lyrics In English Translation

Do not chase after me
Call me crazy

Do not chase after me
Call me a thief

Everyone doesn’t know my status
I grew up without my parents

Because
They are also abusive

This is my research
Ningan’blemi

You are in the middle
You where he lives

I grew up without my parents
They are very aggressive and aggressive

Call me crazy
Call me a thief

Because you investigated my culture
A lam
A lam
A lam
A lam
A lam
A lam
A lam

Do not chase after me
Call me crazy
Call me crazy

Because you investigated my culture
A lam
A lam
A lam
A lam
A lam
A lam
A lam