Semi Tee, MDU aka TRP – Tshidiso Lyrics

Semi Tee MDU aka TRP Tales of the 2 peers Album Lyrics

Semi Tee, MDU aka TRP – Tales of the 2 peers Album Lyrics

Tshidiso Lyrics

Ona omo sesane
Ongishaya phakathi

Ongowami
Ongowami

Deep inside emanoni
Lya gijima igazi

Ongowami
Ongowami

Shiya le bhari
Woza no mgani

Ongowami
Ongowami

Baningi Lana ntwana abafazi
Abangena yena omuntu emhlabeni

Unga bamba bambi just any body
Mara Iona ntwana hae Ongowami

Tshidi tshidi tlogela digashu
Etla mo…Mina ngizoku phatha kahle

Tshidi tshidi tlogela digashu
Aba’faana bazok hurda!

Tshidiso, Ungowami
Nglyak thembisa Ungowami

Written by; Semi Tee, MDU aka TRP
Album/EP; Tales of the 2 peers 

Semi Tee Tshidiso Lyrics MDU aka TRP

Semi Tee Tshidiso Lyrics In English Translation

She is thin
He hits me in the middle

She is mine
She is mine

Deep inside the fat
It runs blood

She is mine
She is mine

Leave this bar
Come with me

She is mine
She is mine

There are many children
They did not enter the world

You can touch others just any body
Mara Iona her child Ongowami

Tshidi tshidi leave the gloves
Come on … I’ll treat you right

Tshidi tshidi leave the gloves
Aba’faana bazok hurda!

Tshidiso, You’re mine
Nglyak promise You are mine

    Lyrics Knowledge:

  • Written by:
  • Album:
  • Released: